Logo FDM
viernes, diciembre 02, 2022

Encuentros comarcales

En l'actualitat els Encontres Comarcals de l'Horta Sud aglutinen un total de 14 localitats: Alaquàs, Aldaia, Alcàsser, Barri del Crist, Manises, Massanassa, Mislata, Picanya, Picassent, Paiporta, Quart de Poblet, Torrent, Silla, i Xirivella. Aquest programa està obert a aquells municipis de l'Horta que compartisquen les mateixes necessitats i que busquen objectius comuns en matèria esportiva, tanmateix hi ha futures incorporacions com ara Paterna i Catarroja.

Esta iniciativa esportiva va sorgir fa més de 18 anys, amb l'objectiu d'oferir un espai d'encontre esportiu a aquells alumnes/as de les Escoles Esportives Municipals, que no tenien opció de competir, ja que no existia una oferta extensiva a totes les categories i esports. A més es va buscar que els xiquets i xiquetes pogueren participar independentment del seu nivell esportiu, tècnic i físic. Per tant es buscava el sentit lúdic de l'activitat física i esportiva dins de la vessant educativa.

En l'actualitat aquests Encontres Comarcals d'Escoles Esportives Municipals s'han consolidat i després de valorar les conseqüències positives d'aquest treball mancomunat, es va desenvolupar fa tres temporades un ambiciós projecte que s'ha posat en marxa gradualment. En ell es van incloure activitats per als diferents segments de població, que són ara practicants comuns d'activitat física en les nostres localitats: escolars, jóvens, adults i persones majors, tant hòmens com dones, en pràctiques esportives reglades com la natació o el futbol sala, i en activitats per a la salut o l'oci com la gimnàstica de manteniment, l'aeròbic o les carreres populars.


Copyright 2022 FDM Torrent